Basisschool De Empel in Erp is een gezellige school met rond de 200 enthousiaste leerlingen en hun leerkrachten. Met een grote betrokkenheid van ouders en een gunstig pedagogisch klimaat. Ons deskundig team staat voor degelijk en goed onderwijs. De Empel werkt met de You Are Good-methode. Het idee achter deze methode is: ‘Jij bent goed zoals je bent. Jij mag er zijn’. We benaderen elkaar positief. Er is veel aandacht voor de balans tussen kennisoverdracht en welbevinden. Op onze school is uw kind in vertrouwde handen. De Empel biedt een veilige basis voor een uitdagende toekomst.

 

Vanuit onze visie bepalen we voor elk schooljaar welke beleidsonderdelen extra aandacht krijgen. Wist u dat we dit schooljaar:

 

- bezig zijn met het uitzoeken en uitproberen van een nieuwe reken/taalmethode bij groep 1/2?

- Engels schoolbreed blijven inzetten en inhoudelijk willen verbeteren?

- de 21e eeuwse vaardigheden bij de kinderen willen ontwikkelen bij wereldoriëntatie en waar mogelijk bij ander vakken?

- in alle groepen de metacognitieve vaardigheden, de zogenaamde 'leerkrachten', aanbieden en inzetten? Vraag uw kind om uitleg en toelichting :)

- een mindklas ontwikkelen waarbij de meerbegaafde leerlingen aandacht en uitdaging krijgen die ze nodig hebben?

- binnen de combinatiegroepen die we hebben steeds op zoek zijn naar mogelijke verbindingen die we kunnen maken (kansrijk combineren)?

- de ontwikkelingsmaterialen voor de kleuters goed bekijken om waar nodig nieuwe materialen aan te kunnen schaffen?

- in de groepen 4 t/m 8 voor rekenen en spelling gebruik maken van gynzy op de chromebooks?

- in de groepen 3 t/m 8 werken met het zogenaamde 'rekenmuurtje', waarbij kinderen inzichtelijk krijgen wat ze al kunnen en waar nog oefening nodig is?

- ons onderwijs nog beter in kaart willen krijgen m.b.v. kwaliteitskaarten (voor borging en ontwikkeling)?

 

Wilt u bij 1 of meerdere punten nader uitleg, loop gerust eens binnen bij de leerkracht van uw kind of bij de directie.