13-02-2020

In het kader van aandacht voor de omgeving, is het idee ontstaan om een insectenhotel te bouwen. Onze basisschool zit niet stil en gaat mee met de tijd! De kranten vol staan over het planten van meer bomen, CO2 reductie, meer groen en aandacht voor insecten. Ons idee van een hotel is nu werkelijkheid geworden. De openingshandeling onder leiding van juf Anke, bestond uit het bekend maken van de naam: insecten( t)empel. Heel toepasselijk met het spitse dakje erop waardoor het ook echt op een tempel lijkt! Tevens is het egelhuisje onder de composthoop geopend voor het egelverkeer. Met het bedekken van de bodem met warm stro door Loes, wordt de familie egel van harte welkom geheten en hopelijk gaan ze er een gezinnetje stichten. Er is gezorgd voor vlinderstruiken, braamstruiken en er is nog voldoende plek over om wild bloemenmengsel te zaaien om insecten te trekken die vervolgens hun intrek kunnen gaan nemen in de tempel. Het voedertafeltje geplaatst en er is een mezenflat opgehangen en een kast voor de boomklever danwel de boomkruiper. Het is nu al een komen en gaan van mezen, kauwtjes, een kraai, duiven enz. Heel spannend wat de toekomst gaat brengen! De maker ervan, onze buurman Henri "Buitenzorg" van Nuland heeft dit mooie groene stukje grond voor de komende jaren geadopteerd. De beste buur ever!