27-09-2018

Afgelopen maandag is de medezeggenschapsraad bij elkaar gekomen voor de eerste vergadering dit schooljaar. Onder het kopje documenten bij het tabblad MR zijn de notulen te vinden.