10-12-2018

Afgelopen dinsdag is de medezeggenschapsraad bij elkaar gekomen. Onder het kopje documenten bij het tabblad MR zijn de notulen van deze vergadering te vinden.