18-11-2018

Afgelopen vrijdag hebben wij met het cluster (Empel, Antonius en Nicolaas) een studiedag gehad.

De dag begon met een teamvergadering. Hier zijn verschillende zaken ter sprake gekomen, zoals de inzet van middelen om werkdruk te verlagen, enkele onderwerpen vanuit de MR en een uitleg door Lia over de manier van werken met Veilig Leren lezen.

Vervolgens heeft Anke een presentatie verzorgd aan het gehele cluster over de verrijkingsklas. In deze klas komen kinderen die net wat meer aan kunnen dan het basisaanbod van onze school, 2 keer in de week 45 minuten bij elkaar om van en met elkaar te leren. Anke begeleidt en instrueert de kinderen hierbij. Niet alleen de cognitieve vaardigheden worden getraind, ook het leren leren staat centraal. Iets wat kinderen die het cognitief vaak makkelijk hebben, nog niet altijd goed beheersen. 

Het grootste deel van de dag stond verder in het teken van Leren zichtbaar maken. Vijf jaar geleden zijn onze scholen gestart met de uitgangspunten van John Hattie: Leren Zichtbaar Maken. Vanuit deze uitgangspunten heeft de kopgroep van 4 collega's deze dag invulling gegeven. We hebben met elkaar uitgewisseld op welke manier wij in onze groepen en in onze lessen proberen het leren zichtbaar te maken. Hoe wij onze leerlingen gebruik laten maken van de LeerKrachten (meta-cognitieve vaardigheden), lesdoelen en succescriteria.  Op welke wijze wij feedback inzetten om ons eigen leren en het leren van de leerlingen te versterken. Daarnaast heeft de kopgroep verslag gedaan over de inspirerende studiereis naar Wales (afgelopen oktober) waar zij te gast zijn geweest bij een basisschool die volledig is ingericht op Leren Zichtbaar Maken.

Het was een inspirerende dag waarbij we ervoor hebben kunnen zorgen dat het leren zichtbaar maken nog sterker in onze scholen aanwezig zal gaan zijn.