28-09-2018

Onlangs hebben de kinderen een extra lang weekend genoten. Wij als leerkrachten hadden namelijk studiedagen op vrijdag 14 en maandag 17 september. We kunnen ons voorstellen, dat u zich wel eens afvraagt wat wij op zulke dagen doen. Graag willen we u daar een indruk van geven.

Op vrijdag 14 september, kwamen de drie scholen van ons cluster (Nicolaas-Antonius-Empel) op onze school bijeen. We zijn in eerste instantie met de eigen teams bij elkaar gaan zitten voor een startvergadering. Hierin zijn lopende zaken besproken. Er is met name geëvalueerd hoe Anke tot dusver is ingezet. Zij geeft dit schooljaar invulling aan de extra middelen rond werkdrukverlichting en kwaliteitsverbetering.

Aan het gehele cluster, heeft onze nieuwe interne begeleider, Ilse Linders, de route van Passend Onderwijs toegelicht. Deze is voor heel SKIPOV van toepassing.

Daarna heeft de werkgroep Leren Zichtbaar Maken een presentatie gehouden. De punten van het schooljaarplan, die hierop betrekking hebben, zijn besproken en er is een en ander verteld over de aankomende studiereis naar Wales. De werkgroep is van 30 september t/m 3 oktober te gast bij een school, die het Leren Zichtbaar Maken al verder ontwikkeld heeft. Maakt u dit nieuwsgierig? Vraag gerust eens aan de leerkracht van uw kind, wat dit inhoudt. Vanuit De Empel gaan juf Jeanne en juf Rientje naar Wales.

In de middag, hebben de collega’s uit Boerdonk laten zien hoe zij hun periodeplanning maken en daarin steeds verbindingen weten te leggen tussen de verschillende groepen in hun combinatie. Zij hebben al wat meer ervaring als het gaat om kansrijk combineren.

Verder hebben we die middag gewerkt aan onze eigen periodeplanning en het maken van een datamuur en analyse. Bij het maken van een periodeplanning worden de doelen van een thema of blok bekeken en worden praktische zaken verder uitgewerkt. Op die manier wordt de leerkracht meer eigenaar van de leerstof. Met behulp van een datamuur en analyse, proberen we het onderwijs voor al onze leerlingen zo passend mogelijk te maken.

Op maandag 17 september hebben we in de ochtend een bezoek gebracht aan Boerdonk. De Nicolaasschool gaf die dag wel gewoon les en De Antoniusschool en De Empel kregen de kans om ook in de praktijk te zien hoe verbindingen gemaakt worden in combinatiegroepen. In de middag was er ruimte voor het afmaken van de periodeplanning en de datamuur en analyse.