25-01-2018

Graag willen wij jullie voorstellen aan Lisette Delisse. Juf Lisette komt ons team op vrijdag versterken als gastvrouw van de Empel. Juf Lisette wilde graag als vrijwilliger aan de slag en zij zal bij ons op school op vrijdag wat taken van meester Gert overnemen, die op vrijdag altijd vrij is. Hierbij valt te denken aan de telefoon aannemen, kopieerwerk, koffie zetten, maar ook met groepjes kinderen werken. Wij wensen juf Lisette veel plezier en succes en wij zijn erg blij met haar komst.