08-03-2019

De Empel werkt met de You Are Good-methode. Het idee achter deze methode is: ‘Jij bent goed zoals je bent. Jij mag er zijn’. We benaderen elkaar positief. Er is veel aandacht voor de balans tussen kennisoverdracht en welbevinden. Op onze school is uw kind in vertrouwde handen. De Empel biedt een veilige basis voor een uitdagende toekomst.

Vanuit onze visie bepalen we voor elk schooljaar welke beleidsonderdelen extra aandacht krijgen.

Wist u dat we dit schooljaar:

 - bezig zijn met het uitzoeken en uitproberen van een nieuwe reken/taalmethode bij groep 1/2?

Engels in alle groepen blijven inzetten en inhoudelijk gaan verbeteren?

- de 21e eeuwse vaardigheden bij de kinderen gaan ontwikkelen bij wereldoriëntatie en waar mogelijk bij ander vakken?

- in alle groepen de metacognitieve vaardigheden, de zogenaamde 'leerkrachten', aanbieden en inzetten? Vraag uw kind om uitleg en toelichting :)

- een Mindklas ontwikkelen waarbij de meerbegaafde leerlingen aandacht en uitdaging krijgen die ze nodig hebben?

- binnen de combinatiegroepen die we hebben steeds op zoek zijn naar mogelijke verbindingen die we kunnen maken (kansrijk combineren)?

- in de groepen 4 t/m 8 voor rekenen en spelling gebruik maken van gynzy op de chromebooks?

- in de groepen 3 t/m 8 werken met het zogenaamde 'rekenmuurtje', zodat kinderen zelf zien wat ze al kunnen en ze weten wat ze nog moeten oefenen?