Op de Empel hebben we dit schooljaar de volgende groepen: 1-2a, 1-2b, 3, 4-5, 6-7, 6-8.

Sinds de invoering van de AVG wordt via  PARRO en het  OUDERPORTAAL  op een veilige en in een besloten omgeving met de ouders gecommuniceerd!