Welkom op de site van de medezeggenschapsraad van basisschool de Empel. De MR-geleding bestaat uit 3 ouders (waarvan 1 voorzitter) en 2 leerkrachten. De medezeggenschapsraad heeft een adviserende en controlerende functie. Naast het controleren van beleidsuitvoering is onze houding vooral pro-actief. Niet alleen achteraf praten, maar juist vooraf meedenken over het beleid van de Empel. Te denken valt aan onderwerpen als: formatieplan, schooljaarplan en veiligheid in en rond de school. Zo is de Empel bijvoorbeeld in het bezit van het BVL-label (Brabants Verkeersveiligheids Label).

Even voorstellen....

De oudergeleding bestaat dit schooljaar uit:

Peter Callaars

Ik ben 43 jaar en getrouwd met Yvonne. We hebben twee kinderen, Guusje van 12 jaar en Pim van 10 jaar oud. De oudste is net afgewaaid van de Empel en naar het voortgezet onderwijs gegaan. De jongste zit in groep 6 en geniet van het basisonderwijs op de Empel. Ik werk bij de gemeente Oisterwijk als coördinator handhaving bij het team veiligheid. Het werk in de medezeggenschapraad vind ik leuk om te doen. Het geeft mij de kans om mee te denken, te adviseren en te beslissen over beleidskeuzes. Op deze manier kan ik invloed uitoefenen en meewerken aan een gezonde organisatie waar kinderen onderwijs krijgen. Ik ben positief kritisch en zoek naar de mogelijkheden die de ‘Wet medezeggenschap op scholen’ ons geeft.

Ilona van Brussel

Ik ben Ilona van Brussel, geboren en getogen in Erp, en zelf in mijn jonge jaren leerling geweest van basisschool de Empel. Ik woon samen met Jan-Willem van den Broek op Groot Dorsent en ben de moeder van Diede en Fedde. Ik ben geïnteresseerd in het beleid van de school en wil me inzetten voor een goede organisatie daarvan. Ik ben 3 dagen per week werkzaam als revalidatietherapeut bij Koninklijke Visio in Eindhoven en Den Bosch. In mijn werk begeleid ik blinde en slechtziende kinderen die een (reguliere) school bezoeken, op het gebied van ICT. Hierdoor heb ik te maken met veel verschillende (basis)scholen. Daarnaast ben ik sinds 2010 lid van de ondernemingsraad van Koninklijke Visio en vervul ik sinds 3 jaar de rol van secretaris. Het is leuk dat ik met deze ervaring mijn steentje bij mag dragen aan de medezeggenschap op de Empel

Marieke Lakwijk

Ik ben Marieke, de moeder van Dafne, Freke en Linus. Met onze kinderen in boven, midden en onderbouw, draaien we al heel wat jaartjes mee op de Empel. Er verandert veel in het onderwijs en zo ook op de Empel. Ik vind het erg interessant en belangrijk om als ouders mee te denken over het klimaat op de school. Vanuit mijn werk voor het Centrum voor Jeugd en Gezin kom ik regelmatig op basisscholen en heb ik veel te maken met situaties waarin het niet goed gaat met kinderen. Ik vind het leuk vanuit deze achtergrond mezelf in te zetten voor de MR.

Als er iets is wat jij als ouder graag besproken wilt hebben dan horen we het graag!

We moeten het samen doen!

De personeelsgeleding bestaat dit schooljaar uit:

 

Rientje Beekmans

Mijn naam is Rientje Beekmans, ik ben 33 jaar en woon samen met mijn vriend Martijn in Gemert. Ik werk nu ruim 10 jaar met veel plezier op de Empel, waar ik in verschillende klassen les heb gegeven.  Momenteel ben ik leerkracht van groep 6-8. Ik zit nu voor het tiende jaar bij de MR, waarbij ik het leuk vind om mee te denken over beleid en andere belangrijke lopende zaken, zodat we het onderwijs op de Empel nog beter kunnen maken.

 

Iris van der Poel

Ik ben Iris van der Poel, 46 jaar en woonachtig in Veghel. Ik ben getrouwd met John van der Poel en samen zijn wij de ouders van Jens en Mads, die met 18 en 16 jaar de basisschoolleeftijd al lang gepasseerd zijn.

Ik ben sinds 1995 werkzaam op de Empel. Dat is een hele poos, maar ik heb het er nog steeds goed naar mijn zin. Mijn ervaring ligt vooral in de onderbouw. Dit schooljaar ben ik 1 dag in de week in groep 1-2 b en twee dagen in groep 3.

Ik maak al jaren deel uit van de verkeerswerkgroep, waar we ons vooral inzetten voor een verkeersveilige schoolomgeving en daarnaast de zelfredzaamheid van kinderen in het verkeer proberen te vergroten.

Het is lang geleden dat ik in de MR zat, maar het lijkt me leuk en heel interessant om met ouders en collega’s na te denken over ons onderwijs en daarover met elkaar in gesprek te gaan. We moeten er samen voor zorgen dat kinderen zich veilig voelen op school en dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ruimte voor verbetering is er altijd!